Visie: Voortdurende Innovatie leidt tot duurzaam Succes!

 


Wij nodigen u graag uit om op deze visie statements te reageren. Een gezonde en inhoudelijke discussie draagt bij aan de verdere verdieping en daarmee aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mail ons: info@innopar.nl

 

Verborgen diamanten!

Het is onze overtuiging dat er binnen veel bedrijven potentieel waardevolle producten en innovatieve technologieën bestaan die door verschuiving in de focus van het bedrijf hun betekenis voor dat bedrijf verloren hebben. Ze kwijnen weg of komen niet verder tot ontwikkeling. Bij voldoende focus kunnen zij een schat aan marktwaarde vertegenwoordigen. Bekijk de video van onze partner ZPACT

OEMer worden, hoe doe je dat?

OEMer worden, hoe doe je dat?

In ABN AMRO Insight van 20 jan 2016 legt David Kemps van ABN AMRO op een heldere wijze uit, dat een ontwikkeling van toeleverancier naar OEM niet eenvoudig is, hoge eisen stelt aan het management en een totale cultuuromslag vereist.

Onderzoek van de bank onder 100 bedrijven leert bovendien dat de beoogde doelstelling van hogere marges alleen opgaat als je er in slaagt door te groeien naar een succesvolle grote OEMer. Dat betekent in de praktijk per definitie een sterk internationale oriëntatie en focus op een bepaalde markt

Moet je er dan toch aan beginnen? En hoe dan?

Productivity growth, the key to increase prosperity.

For a significant period of time, the focus in production for many European countries has been on outsourcing parts of, or even transferring the entire production to low wage countries. A lot of production and product development expertise has been lost in the process.

Financially this may have been fine for the short term, but more and more we are facing the negative aspects. Some of them very well described by Catherine Colebrook in an article in “Politics home”. 

Reshoring is becoming a subject of importance in both Europe and the US. Also Obama emphasized its need. 

Innovatie is de Motor van succesvol ondernemen

In onze wereld wijde kennis economie wordt de concurrentie kracht in belangrijke mate bepaald door ons vermogen tot innoveren. Het gaat daarbij niet alleen om innovatie van het product. Minstens net zo belangrijk is de innovatie van de manier waarop we dat product produceren en aan de man brengen. Ook de wijze van samenwerken binnen organisaties en tussen organisaties heeft een groot effect hebben op ons concurentie vermogen. In toenemende mate zijn het niet meer bedrijven maar supply chains die tegen elkaar concurreren. In lijn daarmee is de rol van de individuele mens in het proces eveneens aan sterke verandering (innovatie) onderhevig. Van arbeider die arbeid verkoopt voor geld, naar kenniswerker die zijn unieke expertise beschikbaar stelt. Van een langdurige vaste baan bij één bedrijf naar een netwerkrelatie met meerdere ondernemingen.