Kostenreductie; Efficiency en Productiviteit.

 

 

 

Interessant om te lezen:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Visie
In bedrijven kan vaak nog veel bereikt worden door gerichte akties op het gebied van kostenbesparing, efficiency en productiviteit. Deze resultaten kunnen bereikt worden door het opzetten van gerichte projecten met ambitieuze doelstellingen. De ambitieuze doelstelling is essentieel om mensen te bewegen om "Out of the Box" oplossingen te bedenken. Bovendien leidt een ambitieuze doelstelling tot het ontwikkelen van een meer structurele visie op de bedrijfsprocessen en is als zodanig input voor een goed doordacht investerings in inkoop beleid. Het fungeert daarmee als motor voor innovatie van productie; verkoop en interne bedrijfsprocessen.

Expertise
Innopar heeft in het verledenkostenreductie en efficiency projecten uitgevoerd in ondermeer:
- De voedselverwerkende industrie
- Toeleveringsbedrijven
- Machinebouw

Wat kan Innopar bieden
- Opzet en management van kostenreductie programma's 
- Opzet en management van Lean programma’s
- Optimalisatie van de supply chain met de focus op: Voorraden; Flexibiliteit en Incourantie
- Evaluatie van machineparken en Productiesystemen
- Verbeteren van de afstemming tussen afdelingen
- Efficiencyverbetering door beter hergebruik van reeds bestaande contructies (goed PDM)
- Doorlichten van productontwikkelingsprocessen
- Verbetering van het inzicht in kosten en baten in de organisatie.

Quick Scan
Wij zijn ook graag bereid om middels een quick scan van maximaal 5 dagen aan te geven waar voor uw bedrijf de verbetermogelijkheden liggen en wat u daar financieel en operationeel van kan verwachten. Voor de quick scan betaalt u slechts 50% van ons reguliere tarief. De kosten worden bovendien in mindering gebracht op een eventuele vervolg opdracht.
Interesse? Mail: info@Innopar.nl