Marktfocus: Industrie

 

 

Industriële bedrijven
Wij beschikken over expertise in alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen industriële bedrijven. Hierdoor is Innopar instaat om integrale oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Bedrijfssectoren waarin Innopar recentelijk projecten heeft uitgevoerd zijn ondermeer:

- Luchtvaart industrie
- Agrofood industrie
- Semiconductor industrie
- Machinebouw
- Industriële software en electronica
- Ontwikkeling en bouw farmaceutische apparatuur
- Consumentenartikelen
- Meubel industrie.
 

Werkgebieden
De projecten die Innopar heeft uitgevoerd bewegen zich over de volle breedte van de bedrijfsvoering. Structurele verbeteringen vragen inzicht in de samenhang van de bedrijfsprocessen. Dit inzicht is binnen Innopar aanwezig. De affiniteit met techniek, productieprocessen en de mensen die in de industrie werkzaam zijn vinden wij een noodzakelijke voorwaarde voor succes van onze medewerkers. 

Voorbeelden van recente projecten

- Een Turn around uitgevoerd voor een groep van machine fabrieken (in de rol van Managing Direcor)
- Een ingrijpend kostenreductie programma's binnen voedselverwerkend bedrijf met > 2000 medewerkers 
   (Programma management en Planontwikkeling)
- Afslanking van de productie organisatie van een beursgenoteerd Hightech bedrijf (in de rol van operations Director)
- Opzetten efficiency en productiviteitsverbeteringsprogramma voor een beursgenoteerd Hightech bedrijf
- Het herstructureren van de operationele organisatie en de sales desk van een wereldwijd service bedrijf voor vliegtuig onderdelen
   (plan ontwikkeling en implementatie in de rol van operations manager)
- Het professionaliseren van het management van een zich snel ontwikkelende machinefabriek (in een directie rol)
- Het opzetten van een goede businessline structuur binnen een grote toeleverancier met vestigingen in meerdere landen
   (plan ontwikkeling en implementatie in de rol van operations director)