Innopar levert al sinds 1996 professioneel
interim management op strategisch niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd?
Bel: Peter Pubben: +31 655173332
of Mail: Interim@Innopar.nl

 

Interim management is een krachtig instrument om gewenste of noodzakelijke veranderingen te realiseren. Een professionele kritische en onafhankelijke opstelling van de interim manager is daarbij belangrijk. Interim management is ook een vak. Een vak dat geleerd moet worden. Innopar werkt dan ook alleen samen met gekwalificeerde interim managers die expliciet voor het vak interim management gekozen hebben. Interim managers bovendien die kunnen bogen op grondige ervaring en op succes in voorgaande opdrachten.

 

Wat Innopar levert.
In het kader van de veranderingsprocessen die Innopar doorvoert leveren wij ondermeer:
- Turnaround management.
- Veranderingsmanagement. 
- Interim Management in het kader van acquisitie verkoop of verzelfstandiging van bedrijven of bedrijfsonderdelen.
- Programmamanagement om goed gedefinieerde veranderingsprocessen te helpen realiseren.
- Projectmanagement voor technologische en technische innovatie; samenwerkings en ontwikkelingsprojecten. 

 

Ervaring Innopar.
In het recente verleden heeft Innopar interim management projecten op senior management niveau uitgevoerd bij een groot aantal grote en kleine industriële ondernemingen. Recentelijk ondermeer:

- ASML
- Fokker
- Alliance Machine Systems Europe
- The Greenery

 

Professionaliteit.
De interim-managers die via Innopar werken committeren zich aan de richtlijnen van de ORM en RIM voor van de uitvoering van opdrachten!
De ORM, RIM en het Interim Management Register hebben in 2004 de IM-Code opgesteld. De IM-Code is een Gedragscode met daaraan gekoppeld een Reglement van Rechtspraak. Het doel van de IM-Code is helderheid en inzicht te verschaffen in de positie en opstelling van professionele interim-managers en interim-managementbureaus, in werkgerelateerde situaties en bij het uitoefenen van het beroep. De Code geeft eveneens inzicht in gedragsregels die zij hanteren, ten opzichte van opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk