Familie bedrijven

 

 

Familie bedrijven zijn een belangrijke steunpilaar van onze economie. In veel opzichten hebben zij de zelfde problemen als alle andere bedrijven. Op bepaalde momenten in hun ontwikkeling komen zij echter voor situaties te staan waar andere bedrijven niet mee te maken krijgen. Bovendien kunnen ze dan niet terugvallen op de expertise van een grotere moeder of een zuster organisatie. Op deze momenten kan goede tijdelijke ondersteuning door onafhankelijke management specialisten een uitkomst zijn, zodat u of uw opvolger daarna zelf weer verder kan.
 

Waar Innopar bij kan ondersteunen.
- Het opbouwen van een sterk en professioneel managementteam met een goede delegatie en rapportage structuur.
- Het verbeteren en professionaliseren van de interne organisatie.
- Het voorbereiden en begeleiden van de overdracht naar een volgende generatie.
- Het samenstellen van een goed businessplan waarmee banken en andere belanghebbenden benaderd kunnen worden.

 

Ficale en juridische aspecten.
Innopar werkt voor juridische en fiscaal juridische aspecten in deze situaties graag samen met uw huis accountant of jurist. Wij zorgen dan met name voor de organisatorische en management aspecten in het proces.