NTS-CombiMetaal: Interim algemeen directeur

NTS-CombiMetaal is een toonaangevend toeleverancier van metalen onderdelen aan de hightech industrie. Innopar ontwikkelde en implementeerde in opdracht van de Hoofddirectie van de NTS-Groep een verbeterplan met als doel: Resultaatverbetering door integratie, professionalisering en vernieuwing van NTS-CombiMetaal.

 

De Hoofddirectie van de NTS-Groep, wilde jaren van weinig groei en stagnatie in de ontwikkeling van het bedrijf NTS-CombiMetaal doorbreken. Het bedrijf is een sleutelbedrijf binnen de groep en als zodang van groot belang. Goede ervaring uit het verleden, met met de door Innopar voorgestelde Interim manager deden de keuze op Innopar vallen. 

NTS-CombiMetaal was ontstaan uit een samenvoeging van 2 NTS bedrijven 3 jaar eerder. Een gebrekkige integratie stond een efficiënte bedrijfsvoering in de weg. De gehele fabriek was bovendien toe aan een vernieuwing en modernisering. Lean manufacturing zou kunnen helpen de processen te verbeteren.

NTS-CombiMetaal beschikt over zeer hoogwaardig vakmanschap op het gebied van plaatbewerking, lassen en framebouw. Dit hoogwaardig vakmanschap vormt de ruggengraad van het bedrijf.

In samenwerking met de hoofddirectie en het management werd een breed verbeterplan opgezet en in 18 maanden onder leiding van de interim manager van Innopar uitgevoerd. Dit leidde reeds in 2013 tot een significante verbetering van het financiële resultaat, van de leverbetrouwbaarheid en van de kwaliteit.

De integratie werd volledig doorgevoerd en geborgd door een versterkt, eensgezind en sterk op resultaat gericht managementteam.

Het machinepark werd ingrijpend vernieuwd en gemoderniseerd. De aandacht voor orde, netheid en veiligheid in de fabriek werden op een hoog plan gebracht waardoor het bedrijf nu op moderne en professionele manier functioneert.

Met de introductie van Lean manufacturing is gestart. Het programma zal de komende jaren door het MT verder worden doorgevoerd.

De resultaten worden door de klanten van NTS-CombiMetaal en door de Hoofddirectie zeer gewaardeerd.

 

Terug naar de homepage