Quick Scan: Kort en Bondig!

- U hebt uitdagende nieuwe plannen om uw resultaten te verbeteren,
- U zoekt nieuwe samenwerkingsvormen met uw toeleveranciers klanten of collega
   bedrijven.
- U wilt nieuwe productietechnieken introduceren of nieuwe systemen implementeren.
- U wilt uw kosten drastisch reduceren of wilt de samenwerking tussen bedrijfsonderdelen sterk verbeteren.

In deze en vele andere gevallen wilt u wellicht graag weten op welke manier dat het beste gerealiseerd kan worden en wat de haalbaarheid is. Met de Quick Scan geeft Innopar u middels een kort en bondig onderszoek antwoord op uw vragen.
 

Wat de Quick Scan inhoudt!
Intake interview en definitie van het Vraagstuk.
In een eerste gesprek met u wordt vastgelegd wat uw plannen zijn welke resultaten worden nagestreefd. Tevens wordt met u besproken welke personen in uw organisatie nauw bij het vraagstuk betrokken zijn en welke verdere informatie nodig is. Op grond daarvan wordt in het zelfde gesprek vastgelegd wat de aanpak voor de Quick Scan zal zijn en welke kosten daarmee verbonden zijn. Een Quick Scan zal nooit meer dan 5 dagen omvatten.

 

Gesprekken met de betrokkenen van binnen of buiten uw organistie.
Een consultant van Innopar zal de betrokkenen interviewen en daarbij ook zoveel mogelijk informatie en visies verzamelen. Eventueel zal hij u of mensen uit uw organisatie vragen om specifiek materiaal te verzamelen en ter beschikking te stellen.
 

Desk research.
Indien nodig zal onze consultant ook enige tijd besteden aan desk research. Dit zal uitsluitend gebeuren met uw toestemming.

 

Terugkoppeling en Rapportage.
Onze consultant zal maximaal 1 dag besteden aan de uitwerking van de bevindingen. en aan de voorbereiding van de bevindingen. Voor de terugkoppeling naar uw organisatie zal afhankelijk van de afspraken 1/2 of een hele dag (meerdere personen) besteed worden. De terugkoppeling zal plaatsvinden in de vorm van een korte maar krachtige Powerpoint. Eventueel aanvullende gegevens in de vorm van bijvoorbeeld spreadsheets of andere media zult u los ontvangen. De terugkoppeling zal in elk geval bevatten:
- De bevindingen
- De aanbevolen aanpak
- De indicatief te verwachten kosten; risico\\'s; doorlooptijd en verwachte gevolgen van de aanpak
- Een kostenbaten analyse en indien van toepassing een voorlopige cashflow prognose
- Indien van toepassing een passend aanbod van Innopar voor verdere ondersteuning
 

Kosten.
Voor de quick scan betaalt u slechts 50% van ons reguliere uurtarief. De eventuele reis en verblijfkosten worden wel volledig in rekening gebracht. De uurkosten worden bovendien in mindering gebracht op een eventuele vervolg opdracht.
 

Vervolg.
De bevindingen en aanbevelingen staan volledig ter beschikking van de opdrachtgever. Het staat u vrij van verder vervolg af te zien, of zelf danwel via derden met de aanbevelingen verder te gaan.

 

Meer weten?
Stuur een email naar info@innopar.nl met uw specifieke vraag. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.
 

Terug naar de homepage