Synergie en Samenwerking

Meerwaarde realiseren door Synergie en Samenwerking!

Heeft uw bedrijf slechts één activiteit dan is de waarde van het bedrijf geheel afhankelijk van het succes van die ene activiteit. Als uw bedrijf echter meerdere activiteiten heeft, dan wordt het succes in belangrijke mate bepaald door de onderlinge samenhang!

  • Versterken de activiteiten elkaar?
  • Of bestaan ze naast elkaar?
  • Bereiken we het juiste niveau van onderlinge samenwerking?
  • Of verstikken ze elkaar?
  • Passen ze wel bij elkaar?
     

Yartyk maakt de "fit" tussen de bedrijfsonderdelen zichtbaar en helpt de samenwerking verbeteren!

 

Als een bedrijf groeit, autonoom of door overnames, zullen vaak meerdere activiteiten ontstaan die met elkaar concurreren om management aandacht en kapitaal. 

In grote beursgenoteerde bedrijven zijn het de activistische (vaak PE) aandeelhouders die de directie dwingen om goed na te denken over de synergie van deze activiteiten, het belang voor het geheel en de waarde die ze toevoegen aan het bedrijf. Dat kan leidden tot de conclusie dat het voor zowel het bedrijf als voor de betreffende activiteit beter is als ze onafhankelijk verder gaan. Een recent voorbeeld is Philips Lighting. Een succesvol voorbeeld uit een verder verleden is ASML. Verkoop van zo'n activiteit kan dan de middelen verschaffen om te investeren in de kernactiviteiten van het moederbedrijf.  

Bij middelgrote ondernemingen spelen soortgelijke zaken. Hier zijn er vaak geen activistische aandeelhouders die op actie aandringen. Extra complicatie is dat de activiteiten onderling vaak meer verweven zijn. Dit maakt het moeilijker om hun synergie op waarde in te schatten. Ook is een eventuele ontvlechting moeilijker. 

Yartyk is een analyse tool die speciaal op deze middelgrote bedrijven gericht is. Yartyk identificeert de samenhang en synergie van bedrijfsonderdelen. Het identificeert de  meerwaarde van een eventuele ontvlechting maar biedt ook aanknopingspunten om de samenwerking en daarmee de synergie te vergroten indien niet tot ontvlechting besloten wordt. In dat geval is een goede samenwerking immers essentieel om de potentieel aanwezige synergie te realiseren. 

Een niet te onderschatten kwaliteit van Yartyk is dat het de discussie tussen de bedrijfsonderdelen (zelfstandige bedrijven, businesslines of divisies) over de onderlinge samenwerking opgang brengt. Dit gebeurt op een manier die niet bedreigend is en een open en op feiten gebaseerde discussie mogelijk maakt. 

 

Terug naar de homepage