Innovatie is de Motor van succesvol ondernemen

In onze wereld wijde kennis economie wordt de concurrentie kracht in belangrijke mate bepaald door ons vermogen tot innoveren. Het gaat daarbij niet alleen om innovatie van het product. Minstens net zo belangrijk is de innovatie van de manier waarop we dat product produceren en aan de man brengen. Ook de wijze van samenwerken binnen organisaties en tussen organisaties heeft een groot effect hebben op ons concurentie vermogen. In toenemende mate zijn het niet meer bedrijven maar supply chains die tegen elkaar concurreren. In lijn daarmee is de rol van de individuele mens in het proces eveneens aan sterke verandering (innovatie) onderhevig. Van arbeider die arbeid verkoopt voor geld, naar kenniswerker die zijn unieke expertise beschikbaar stelt. Van een langdurige vaste baan bij één bedrijf naar een netwerkrelatie met meerdere ondernemingen.

 

Continue verbeteren vormt de basis voor een robuust en succesvol bedrijf!
Wij zien innovatie als een constant proces, komend uit de mensen in uw organisatie zelf maar ook vanuit uw omgeving. Een robuuste en duurzaam succesvolle organisatie is voortdurend bezig nieuwe innovaties te ontwikkelen en te implementeren.
 

Statements:

 

Innovatie is leuk!
Het telkens beter en slimmer uitvoeren van werzaamheden, het telkens zoeken naar oplossingen voor (nieuwe) problemen of naar betere oplossingen voor bestaande problemen zit diep in onze genen. Al bij kleine kinderen zie je het plezier dat ze hebben als ze iets nieuws hebben geleerd.

 

Innovatie en verandering zijn één!
Nieuwe producten; productiemethoden; processen en marktstrategieën vragen een voortdurende aanpassing van de organisatie en de werkmethoden. Verandering en innovatie kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.


Innovatie heeft overal betrekking op!
Innovatie heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het op een andere manier in de markt zetten van een bestaand product is net zo innovatief als een nieuwe product.


Innovatie is een manier van denken, een mindset!
Om innovatief te zijn moet iedereen in een bedrijf constant bezig zijn met de vraag hoe hij of zij producten of productieprocessen kan verbeteren. Dit betekent voortdurend bestaande ideeën en werkwijzen ter discussie durven stellen en alternatieven serieus overwegen. Tegenvallers en mislukkingen moeten geaccepteerd en als leerproces beschouwd worden.


Een mislukte innovatie is beter dan géén innovatie!
Innoatie is per definitie een proces met veel onbekenden en veel risico\\'s. Wellicht is van elke 3 innovatie er één een mislukking, één een gedeeltelijk succes en slechts één een succes. Een succesvolle innovatie levert het bedrijf echter vele jaren voordeel en bepaalt wellicht zelfs het bestaansrecht. Door de vele onbekenden is het gemakkelijk om een innovatie voorstel "dood te rekenen". Géén innovatie is echter een groter risico dan een project dat niet het beoogde resultaat oplevert. Voor de toekomst zijn immers succesvolle innovaties noodzakelijk.


Innovatie vraagt LEF!
Innovatie brengt met zich mee dan nieuwe onbekende wegen bewandeld worden en oude tot dan toe succesvolle wegen verlaten worden. Innovatie houdt een risico in. Het zou kunnen mislukken. De grootste fout die een bedrijf echter kan maken is niet innoveren. Ook een mislukte innovatie is een succesvolle ervaring.
 

Werknemers zijn essentieel voor het succes van Innovatie!
Goed opgeleide goed gemotiveerde en enthousiaste werknemers bepalen de snelheid waarmee het bedrijf kan Innoveren. Investeren in mensen, ruimte geven tot verandering en het hebben van uitdagende strategieën leidt tot een positieve stemming en tot drive. Innovatie is leuk en geeft energie! Geef de ruimte om innovatieve ideeën te realiseren.
 

Innopar nodigt u uit te reageren:

Info@innopar.nl

 

 

 

 

Terug naar de homepage